Danh sách văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành Thao tác
1 01/kh-ubnd 19/11/2020 vvv UBND xã Tân Thuận Tây
2 123 19/11/2020 qfddf UBND xã Tân Thuận Tây
3 02/bc-ubnd 19/11/2020 dsddfr UBND xã Tân Thuận Tây
123>Last ›